BASIS OG SUPERSTRUKTUR

Et af de mest basale begrebspar i systemkritik er basis og superstruktur.

 

En definition på denne skelnen kunne være: basis bruges om de afgørende praktiske dele af noget ude i verden (kernen af det der foregår), hvorimod superstruktur bruges om de dele, der er overfladiske (de dele, som giver det, der foregår, en bestemt fremtoning).

 

Basis og superstruktur har så at sige samme forhold til hinanden, som vores skelet har til vores hud. Skelettet er som basis; det afgør hvilken form og størrelse mennesker har, hvor huden afgør, hvordan man ser ud. 

 

Det simple eksempel

Et simpelt eksempel på basis og superstruktur kunne være købet af en bestemt vare. Forestil dig tre forskellige personer, der alle vælger at købe en blå cykel med cykelkurv og baggagebærer.

  1. Person 1 køber cyklen, fordi han har brug for en cykel til at komme til arbejde, og blå er hans yndlingsfarve.

  2. Person 2 køber cyklen til sin kæreste, der længe har ønsket sig en ny cykel.

  3. Person 3 køber cyklen, fordi hendes mountainbike er for dyr til at risikere at få stjålet inde i byen, og i øvrigt ikke har hverken bagagebærer eller kurv til, når hun køber ind på vej hjem fra arbejde.

 

Fælles for alle tre personer er, at de udveksler penge for en blå cykel med cykelkurv og baggagebærer; de køber en cykel.

 

Købet af cyklen er den praktiske handling, som de tre købere så har forskellige praktiske og følelsesmæssige formål med. Købet, altså den handling at betale penge til gengæld for en cykel, ville i dette tilfælde være basisen. Det er den fordi den, i dette eksempel, er den ‘ting’, menneskers har tanker om.

 

Købernes formål og følelser om at købe cyklen ville så, i dette eksempel, være superstrukturen for købet. Købernes følelser og formål med cykelkøbet er nemlig det, der gør deres beslutning om at købe cyklen forståelig. Vi kan altså se, at købet af cyklen er kernen af sagen - basis - hvortil begrundelserne, giver købet en bestemt fremtoning - superstruktur.

Det er værd at bemærke, at begrebsparet basis og superstruktur er dynamisk. Det vil sige, at det, der er superstruktur i forhold til basis også selv kan udgøre en basis. Eksempelvis er årsagerne til, at de tre personer vælger at købe en cykel - udover at være en superstruktur for selve købet af cyklen - også faktisk eksisterende behov og mangler i den enkeltes liv.

 

Men cykelkøb er blot et simpelt eksempel på hvordan man bruger begrebsparret. Normalt bruges de til at sige noget om ting, der påvirker flere mennesker. Pointen med at lære begreberne er at kunne tage kritisk stilling til det, der foregår i samfundet; at kritisere samfundsfænomener.

 

Det komplicerede eksempel

Forestil dig en lov om, at mennesker, der bor i særligt fattige områder, kaldet ghettoer, kan smides ud af deres hjem, hvis ikke de sender deres børn i børnehave og fritidsklub. Hvis disse mennesker smides ud, kan deres hjem gives til en privat virksomhed. Virksomheden kan så rive de her boliger ned og bygge noget andet, som rigere mennesker kan betale mere for at bo i. Ifølge lovgiverne, laver man denne lov for at få dem, der bor i de her områder, til at sende deres børn i børnehave.

 

Eksemplet her er mere kompliceret, så det er sværere at se, hvad der er basis og superstruktur i denne sammenhæng. Men lad os gøre ligesom med cykelkøbene. Lad os spørge os selv, hvad der er kernen - den praktiske ting, som sker. Og lad os spørge, hvad der er overfladisk, hvad der får tingene til at fremstå på en bestemt måde.

 

Her ville en erfaren systemkritiker sige, at basis (kernen) er det at tage lejligheden folk bor i fra dem for så at lade andre, virksomheden, gøre med folks hjem, som de ville. Hvis ikke man tog de fattiges boliger fra dem, ville loven, man vedtog, ikke betyde noget, og virksomheden ville ikke have nogen rolle at spille.

 

En erfaren systemkritiker ville, efter at have gennemskuet det, kunne se nogle vigtige ting. Nu vi har fundet basis er det tydeligt, at de andre dele af eksemplet her handler om at få fratagelsen af de fattiges boliger til at fremstå på en bestemt måde. Lovens krav om, at de fattige skal sende deres børn i børnehave, får det til at se ud som om, det er de fattiges egen skyld, at deres boliger tages fra dem.

 

De grunde, der gives for, at man overdrager disse lejligheder til virksomheden, er også superstruktur i denne sammenhæng. Det kunne sagtens påstås, at firmaerne ville ‘tage sig bedre af dem’ eller at de ‘ville kunne gøre boligerne profitable’ eller endda, at firmaerne ville sørge for, at “bedre” beboere kunne flytte ind. Men uanset hvad man så ville sige om, hvorfor lejlighederne gives til firmaer, er kernen, at lejligheder tages fra dem, der bor i dem, og gives til firmaer.

 

Begrebsparrets nytte

Ved at bruge begrebsparret basis og superstruktur kan vi altså gennemskue nye ting om den lov, vi forestillede os her i eksemplet. Øvelsen er både simpel og effektiv. Når vi gennemtænker hvilke dele, der er centrale for en lov, og hvilke, der blot giver den en bestemt fremtoning, kan vi stille nogle nye kritiske spørgsmål. Vi bliver sværere at snyde, og vi får nemmere ved at bruge kræfter på det vigtige fremfor det overfladiske.

 

Det er altid en udfordring at gennemskue hvad der er basis og hvad der er superstruktur. Men det at dele et givent emne op på den her måde får vi tænkt over det på en fast måde. Det at tænke over emner på den måde har to vigtige fordele:

 

  1. Vi bliver klogere

Vi tvinger os selv til at tænke over, hvordan de forskellige af den lov, den handling eller hvad vi nu vælger som emne hænger sammen. Derigennem lærer vi noget, vi ikke var klar over før og bliver dermed klogere.

 

  1. Vi kan arbejde bedre sammen

Vi kan støtte os til den kollektive erfaring kritiske teoretikere har med at forstå vort samfund. Det hjælper os både med selv at tænke, og giver os ord med hvilke vi kan diskutere ting, der foregår i samfundet med hinanden og derved arbejde sammen om at forstå, hvad der foregår.

 

Litteratur (hvis du vil lære mere):