DEN KRITISKE DANNELSE

Herhjemme bliver der gang på gang skåret i uddannelse. Samtidig bliver uddannelse i stigende grad behandlet som en måde at klargøre unge mennesker til et kapitalistisk arbejdsmarked, hvor deres opgave er at sikre større profit til samfundets elite. De kritiske elementer ved uddannelse forsvinder, og viden synes kun værdifuld, for så vidt den kan bruges til at sikre større profit.

Systemkritisk Netværk mener, at viden er et gode i sig selv. Dets værdi afhænger ikke af, at man kan tjene penge på den, men om den sætter mennesker i stand til at leve bedre liv og hjælpe hinanden.

Systemkritisk Netværk ønsker uddannelse, der retter sig mod menneskelig udvikling, personlig vækst og intellektuel nysgerrighed. Vi ønsker et uddannelsessystem, der ikke handler om at sætte folk i arbejde, men at lære folk at tænke og leve bedre.

Universiteterne skal være centre for nyskabende, nysgerrig og kritisk tænkning. Studerende skal uddannes til at være engagerede samfundsborgere, der er i stand til at se kritisk på deres samtid.

Systemkritisk Netværk arbejder for, at unge kommer til at forestille sig deres liv i kraft af det bidrag, de vil give verden. Uddannelsessystemet skal sætte folk i stand til at være gode medmennesker, som møder hinanden med empati og næstekærlighed.

Refleksioner: Hvordan gør vi bedst folk i stand til at skabe en bedre verden? Hvordan overbeviser vi folk om, at uddannelse noget værd i sig selv og ikke blot som middel til et arbejde?