DEN SOCIALE MILJØKAMP

Miljø- og klimakatastroferne truer allerede i dag livet på millioner af mennesker verden over.  Verdens ledere gør langt fra tilstrækkeligt for at bekæmpe klimaforandringerne, hvilket på sigt kommer til at ramme alle klodens beboere.

Klimaudfordringerne er uadskillelige fra den globale kapitalisme, hvis samvittighedsløse udnyttelse af naturressourcer har forårsaget problemet. Så længe global kapitalisme tillades at udnytte verdens ressourcer, kan ingen seriøs løsning på miljøudfordringerne findes.

Systemkritisk Netværk betragter et miljø i balance som forudsætning for gode liv. Det gælder alle klodens beboere, men særligt – og allerede i dag – verdens fattigste, som både er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer og hverdagsproblematikker som vandmangel og vandstandsstigninger. Derfor opfatter Systemkritisk Netværk miljøkampen som en del af kampen for social retfærdighed.

Refleksioner: Hvordan udnytter vi kampen for en bæredygtig levevis på kloden til at fremme solidaritet? Hvordan ser en socialt retfærdig klimakamp ud? Hvilke grønne løsninger  støtter bedst verdens mest udsatte?