DET NEOLIBERALE VÆKSTTYRANNI

Den neoliberale vækstideologi truer vores planet og livskvaliteten for de mennesker, der bebor den. Meget tyder på, at vi som samfund ikke nødvendigvis får det bedre, selvom vi bliver rigere og rigere. Tværtimod vokser tvivlen, utrygheden og stressen – særligt for dem, der ikke er velhavende – ligesom planetens klima forværres.

En substantiel og retfærdigt fordelt forbedring af livskvalitet for alle er det egentlige mål for Systemkritisk Netværk. Vi ønsker at hjælpe med at gøre menneskers liv bedre gennem intervention i de systemer, som lige nu gør dem værre. Vi ønsker at forvandle samfundet, så menneskelig livskvalitet bliver til det egentlige mål. Ambitionen skal være, at alle har det godt – ikke at vi tjener så meget som muligt. Derfor er vi modstandere af den neoliberale vækstideologi, dens præmisser, politikker og måden, disse maskeres som en nødvendighed.

 

Refleksioner: Hvordan bevarer vi et tilfredsstillende velstandsniveau, samtidig med at vi kæmper for mindre stress og mere tid til alle de ting, der gør livet værd at leve? Kan vi acceptere at gå ned i velstandsniveau? Skal vi arbejde mindre, mere eller bare på en anden måde?