ET EMPATISK BUREAUKRATI

Det offentliges bureaukrati ender alt for ofte med at nedbryde folk. Endeløse formularer, sagsgange og manglende mulighed for at gennemskue eller påvirke egen situation er ofte hverdagen for de mennesker, der har allermest brug for et gennemskueligt og effektivt system. Netop derfor er der behov for et medfølende og forstående bureaukrati.

Vi arbejder for, at statens systemer skal bistå mennesker i at leve – ikke tvinge dem til konformitet. Vi ønsker et samfund, der møder mennesker i hele deres menneskelighed og ikke reducerer dem til tal. Staten og dens systemer skal være partnere og hjælpere i menneskers liv, ikke modstandere eller staffere.

Systemkritisk Netværk anerkender vigtigheden af et velfungerende bureaukratisk apparat, der sikrer mennesker rettigheder og adgang til social hjælp, men er samtidigt bekymret over overbureaukratisering og den mistillid til ansatte og borgere, der gennemsyrer det styrende system. Vi ønsker at forandre de antagelser om borgere, ansatte og samfundets udsatte, som lige nu umyndiggør, umenneskeliggør og mistænkeliggør alle i deres møde med det bureaukrati, som retteligt burde være der for at hjælpe.

Refleksioner: Hvordan udvikler man et tidssvarende bureaukrati? Kan tillid erstatte kontrol? Kan et bureaukrati både være effektivt og empatisk? Hvilke opgaver kan bureaukratiet løse og hvilke kræver andre tiltag?