ETNICITET - ET ARBITRÆRT SKEL

Etnicitet, kulturmøder og multikulturalisme bliver vigtigere og vigtigere temaer i den offentlige debat. De motiverer og bevæger folk over hele det politiske spektrum. Men begreberne er ikke naturgivne, neutrale beskrivelser af verden. Det er politiserede måder at reducere menneskers komplekse individualiteter til enkelte arbitrære træk og opdele dem derefter. Derfor fortjener de et kritisk blik.

Systemkritisk Netværk er grundlæggende imod at opdele mennesker i religioner, kulturer eller etniske grupper. Socialforskningen har de seneste 50 år vist, hvordan forskelle inden for etniske grupper ofte er større end mellem etniske grupper. Hvert menneske har mange forskellige karakteristika, der alle hver især kunne være udgangspunkt for et gruppetilhørsforhold. Derfor er inddelingen af mennesker efter lige netop deres etnicitet arbitrær.

Samfundets snæversynede fokus på etnicitet som en rigtig og vigtig måde at inddele folk på bygger ikke på, at etnicitet er en retvisende måde at dele folk op på, men er i stedet et politiseret valg med politiske konsekvenser. Når vi stirrer os blind på etnicitet, tilskriver vi mennesker med en bestemt etnisk baggrund særlige træk og miskender sociale problemer som kulturelle problemer.

Systemkritisk Netværk anerkender, at folk er del af diverse fællesskaber omkring delte interesser, oplevelser, værdier etc., men ser ingen grund til, at etnicitet skulle være en særligt afgørende måde for mennesker eller systemer at inddele folk på. Tværtimod faciliterer dette snæversynede fokus på etnicitet diskrimination, had og splid. Systemkritisk Netværk ønsker derfor et multikulturelt samfund, hvor alle har ret til at praktisere deres kultur, religion osv., som de ønsker, men hvor ingen gør etnicitet til en afgørende måde at forstå folk på.

Refleksioner: Hvordan ser et multikulturelt samfund, der ikke betragter kulturelle forskelle som afgørende, ud? Hvordan balancerer vi plads til forskellighed med universelle rettigheder?