FORMÅL

Det overordnede formål med Systemkritisk Netværk er at give den kritiske venstrefløj i Danmark et hjem. Systemkritik er i dag spredt for alle vinde. Kampene for et mere retfærdigt samfund kæmpes fragmenteret fra sag til sag. Det begrænser gennemslagskraften. Enkeltstående kampe for et mere retfærdigt samfund er dømt til at fejle, når slagets præmisser defineres af den globale kapitalisme. Kampene skal tages i fællesskab, så sejre kan lede til generelle ændringer i stedet for at ende som lykkelige særtilfælde. Systemkritisk Netværk vil organisere den kritiske venstrefløj, give den retning og hjælpe dens stemmer til større gennemslagskraft.

Der findes venstreorienterede tænketanke og tidsskrifter. Men der findes intet egentligt systemkritisk, radikalt netværk, der bringer folk sammen og udvikler kritiske tanker. Det vil Systemkritisk Netværk ændre på.

Udfordring af det reaktionære rammeværk

Systemkritisk Netværk vil bringe systemkritikere sammen, så netværkets medlemmer kan bistå hinandens systemkritiske arbejde. Målet er, at netværkets medlemmer sammen kan udvikle og lære hinanden kritiske perspektiver på en række emner, som gør dem bedre i stand til at redefinere præmisserne, samfundsdebatten foregår på.

Lige nu sætter de reaktionære dagsordenen. For eksempel diskuteres kontanthjælpens størrelse frem for det langt vigtigere faktum, at nogen har perverst meget, mens andre kravler på samfundets bund. Systemkritisk Netværk vil hjælpe medlemmerne til at udfordre det accepterede rammeværk for samfundet og udvikle strategiske, ideologiske og argumentatoriske værktøjer til at overbevise andre om kapitalismens ødelæggende konsekvenser og det rigtige i en mere lige verden.

At tale til folks hjerter og hjerner

Systemkritisk Netværk tror på, at store forandringer forudsætter store ændringer i folks hjerner og hjerter – i deres måde at tænke og føle om verden. Derfor vil vi bistå den kritiske venstrefløj i at bevidstgøre folk om konsekvenserne af den herskende neo-kapitalistiske verdensorden og at påvirke deres moralske kompas til at reagere på denne uretfærdighed.

For at opnå de bedste resultater kræves, at argumenterne – hvis udvikling Systemkritisk Netværk vil danne rammen for – skal være velinformerede, velovervejede og have et videnskabeligt afsæt. Med dem i hånden skal Systemkritisk Netværks medlemmer gå forrest i at højne samfundsdebatten og fordrive usand, kapitalistisk propaganda om den sociale verden.

Systemkritisk Netværk er åbent for alle, der deler værdigrundlaget, hvad enten de er kritiske skribenter, praktiserende aktivister, engagerede forskere eller bare personer med interessante perspektiver på konsekvenserne af og uretfærdigheden ved den globale kapitalisme.

Derudover ser Systemkritisk Netværk det som sit formål på sigt at bidrage til dannelsen af næste generation af kritiske stemmer på universiteterne og give dem en platform for at udvikle sig og komme til orde. Fremtiden skal vindes ved at gøre revolution til en fast bestanddel af alle unges livsplaner.