KERNETEMAER

Disse sider præsenterer en række af de temaer, som Systemkritisk Netværks arbejde orienterer sig mod. Listen har til formål at give et overblik over centrale elementer i den kamp for et bedre Danmark og en mere retfærdig verden, som Systemkritisk Netværk ønsker at bistå. Ved at knytte forklaringer og tentative argumenter til disse temaer gøres vore mål og formål tydeligere for såvel os selv som mulige medlemmer og andre interesserede.

Det bør bemærkes, at temaerne herunder blot er pejlemærker i kampen for et mere retfærdigt samfund, som er konstant forandrende og under udvikling. Derfor kan en liste over kernetemaer heller aldrig være udtømmende. Ligeledes skal vinklerne på kernetemaerne herunder ikke forstås som fuldendte, men som mulige måder at behandle dem på.