MIDDEL

Det primære middel til at opnå Systemkritisk Netværks formål er at rekruttere medlemmer og få dem til at mødes. At danne relationer til andre med brugbare redskaber til kampen for en mere retfærdig verden er i sig selv et vigtigt redskab til at kvalificere systemkritik.

Kompetenceudviklingen af Systemkritisk Netværks medlemmer vil forsøge at matche medlemmernes behov med andre medlemmers kompetencer og foregå gennem oplæg og diskussioner. Netværkets medlemmer kommer hver især med ekspertise i forskellige kritiske vinkler på den globale kapitalisme og inviteres til at dele deres viden og perspektiver med netværkets andre medlemmer som oplæg til diskussion.

Kernegruppens arbejde

Systemkritisk Netværks kernegruppe forpligter sig til at danne et overblik over relevant systemkritisk arbejde herhjemme og desuden producere en række redskaber til brug i systemkritisk arbejde. Det drejer sig dels om et antal artikler, som beskriver konsekvenserne af den globale kapitalisme, argumenterne mod den herskende verdensorden og mulige alternative måder at organisere samfundet på. Desuden vil kernegruppen udarbejde en række korte introduktioner til systemkritiske begreber – også kaldet “Systemkritikerens Værktøjskasse”. Endeligt har Systemkritisk som mål at tilbyde sine medlemmer opkvalificerende skrivekurser.

På sigt er det et mål for Systemkritisk Netværk at skabe en publikation i form af et tidsskrift, hvor netværkets medlemmer og eventuelt andre kan udgive deres systemkritiske perspektiver og påvirke den offentlige debat. Desuden kan andre produkter og redskaber til systemkritisk arbejde føjes til listen, i takt med at netværket vokser og udvikler sig.