MOD ET EGALITÆRT MENNESKESYN

Vi mennesker er kulturelle væsener, hvis handlinger i verden påvirkes af vores forestillinger om, hvordan den hænger sammen. En af de mest afgørende forestillinger for vores ageren er vores menneskesyn: vores måde at forstå, hvorfor mennesker gør, som de gør. I dagens Danmark fordrer idéen om, at menneskers gode eller onde handlinger skyldes et frit valg, individuel straf og belønning. Ligeledes lever idéen om, at bestemte kulturelle baggrunde nødvendigvis medfører en bestemt ageren, i bedste velgående og muliggør diskrimination. Disse voldsomme konsekvenser af en bestemt måde at forstå mennesket på, gør menneskesynet til et af de mest centrale temaer for en seriøs systemkritik.

Overbevisningen om, at menneskers menneskelighed ikke formindskes over etniske, nationale eller andre skel, er centralt for Systemkritisk Netværk. Vi ønsker et samfund, hvor mennesker ikke dømmes på enkelte elementer af deres identiteter, men gribes som de hele tankefulde væsener, de er. Uanset handlinger og baggrund må ingen behandles som mennesker af lavere værdi eller med færre rettigheder.

Systemkritisk Netværks fokus på menneskesyn indbefatter en grundlæggende overbevisning om, at mennesket er et produkt af sine omstændigheder. Problematisk adfærd skal derfor behandles som en effekt af problematiske omstændigheder, og interventioner skal rettes mod at hjælpe folk til bedre sociale omstændigheder – ikke straffe dem for de uretfærdigheder, systemet har underlagt dem.

Refleksioner: Men hvordan overbevises folk bedst om dette menneskesyn? Og hvordan ser et samfund formet efter det ud? Hvordan undgår vi, at nogle menneskers menneskelighed formindskes, mistænkeliggøres eller fratages dem? Hvordan modarbejdes tendensen til at dehumanisere og rangere befolkningsgrupper?