OPGØR MED UTRYGHED

Det sociale sikkerhedsnet, der traditionelt har gjort danskerne trygge i deres hverdag, bliver udhulet reform for reform – fx er førtidspension, kontanthjælp og dagpenge blevet forringet voldsomt de seneste år. Desuden efterlader prekariseringen af arbejdsmarkedet folk usikre på, hvilken økonomisk situation morgendagen bringer for dem selv og deres kære. Livet gøres mindre trygt; den økonomiske og sociale afgrund truer for stadigt flere.

Systemkritisk netværk vil styrke de instanser, som giver mennesker tryghed. Vi ønsker arbejde, som hjælper folk til stabilitet og personlig fuldbyrdelse – og som ikke blot holder fattigdommens dyb på afstand. Vi skal kunne glæde os ved de dage, vi har med hinanden – ikke frygte, hvad morgendagen vil bringe. Det kræver, at vi på samfundsniveau er villige til at støtte hinanden gennem svære tider og at tillade dem, der har det svært, at leve med glæde og værdighed uafhængigt af deres arbejdskraft. Systemkritisk Netværk mener, at samfundsøkonomien skal muliggøre livet, ikke definere det.

Refleksioner: Hvordan gør vi samfundet trygt igen? Skal vi tilbage til de gamle løsninger, eller er der andre metoder til at skabe økonomisk tryghed for alle? Hvordan sørger vi for, at folk kan bidrage til samfundet på måder, der tillader stabile, glade og spændende liv? Hvordan skaber vi samfundsmekanismer, der både er tidssvarende og skaber tryghed?