KØN OG SEKSUALITET - PLADS TIL FORSKELLIGHED

Fattigdom og diskrimination rammer uforholdsmæssigt hårdt kvinder og seksuelle minoriteter. Det skyldes blandt andet vores snævre køns- og seksualitetsopfattelser.

Systemkritisk Netværk finder alle former for diskrimination på baggrund af køn og seksualitet dybt uacceptable. Der skal være plads til alle menneskers forskellighed i vort samfund. Ingen skal kunne diktere, hvis livsstil der er moralsk rigtig, og hvis der er forkert. Systemkritisk netværk ønsker et samfund, hvor kønsidentitet og seksuel orientering kan udleves frit.

Systemkritisk Netværk modarbejder køns- og seksualitetsstereotyper, der fx kommer til udtryk i opdragelsen af børn, og som slår igennem som begrænsende og skadelige kønsroller senere i livet. Mænd skal være frie til at græde, og kvinder skal være frie til at slås.

Systemkritisk Netværk forstår, hvorfor diverse minoritetsgrupper søger anerkendelse med udgangspunkt i netop deres minoritetsbaggrund og anerkender alles ret til tryghed og accept i samfundet. Vi søger at bidrage hertil ved at kæmpe for et samfund, hvor accept, tryghed og anerkendelse er udgangspunktet for alle, ikke noget grupper hver især må tilkæmpe sig.

Refleksioner: Hvordan skaber vi et inkluderende samfund, hvor folks forskelligheder er velkomne? Er der andre måder at sikre ligestilling end eksplicit at støtte hver enkelt minoritet?