SYSTEMKRITIKKEN

Vi starter her med idéen om kritik - både for at bruge det som eksempel på, hvad der er at finde i Systemkritikerens Værktøjskasse, og for at vise hvad vi tænker, sådan en værktøjskasse kan bruges til.

 

Kritik har altid fandtes i mange afskygninger, men det er vigtigt at forstå, at den slags kritik, vi ønsker at fremme, er noget andet end gemen brok og klagesang. Det, vi og socialvidenskabens kritiske teori forstår ved ‘kritik’, kan smukt illustreres ved Karl Marx’ arbejde.

 

Marx er af mange grunde en omstridt figur, og man skal ikke på nogen simpel måde bare være enig med ham. Ikke desto mindre viser hans mange skriverier et mod, en grundighed og en retfærdighedssans, som er afgørende for at lave systemkritik. Af de mange eksempler, man kunne bruge, er det, som nok klarest taler til vores samtid, hans tidlige journalistiske arbejde.

Karl Marx

Som ung mand i 1840’erne blev Marx del af redaktionen på en avis ved navn ‘Rheinische Zeitung’, som blev udgivet i Köln og hvis mission var at tage lokal befolknings side og vise problemerne som fulgte med datidens preussiske regering. Mange af Köln og omegnens befolkning så dengang det preussiske styre som en undertrykkende fremmed magt.

Marx publicerede mange artikler i Rheinische Zeitung, som punkt for punkt brugte skarpe argumenter til at vise problemerne ved det preussiske styre. Med sin doktorgrad i filosofi og sin skarpe tænkning gjorde Marx ikke blot sin avis til den mest populære og mest læste i området, men fik sågar styret til at føle sig så truet at de ville tvinge avisen til at lukke.

 

Trods store underskriftindsamlinger til støtte for avisen var datidens magthavere så bekymrede over avisens popularitet, at de lukkede den imod dens mange læseres vilje. Det var dog ikke så let at lukke munden på Marx, som endte med at blive tvunget til at forlade preussernes domæne, men fortsatte sine kritiske skriverier fra Paris.

 

Ved at gøre Marx' arbejde på Rheinische Zeitung til eksempel på, hvad kritik i vores forstand er, kan vi illustrere, hvad der adskiller rigtig kritik (det vi kalder systemkritik) fra andre slags snak og skriveri. For at forstå det skal man bide mærke i 3 facetter af Marx’s arbejde på avisen Rheinische Zeitung:

 

1)   Kritik sparker opad

Marx skrev spaltevis af kritikker, som viste problemer med det samfund han boede i og forbandt dem til de magthavere, der nød godt af forholdene. Marx’ kritikker rakkede ikke ned på mennesker som i forvejen havde det svært, men var åbne og ærlige gennemgange af hvordan datidens magthavere melede deres egen kage.

 

2)   Kritik gør os klogere

Marx foldede sine kritikker ind i nyhedshistorier og brugte sin doktorgrad i filosofi til ikke blot at fortælle, hvad der foregik, men også analysere begivenheder. Kritik i Marx’ ånd er altså ikke kun et forsøg på at vise uretfærdigheder, men hænger sammen med arbejdet om at forklare og forstå hvorfor sådanne uretfærdigheder sker.

 

3)   Kritik er modig

Marx og Rheinische Zeitung blev truet med straf og i sidste ende tvunget af magthaverne til at lukke. Det fik dog ikke hverken avisen eller Marx til at tie stille. Tværtimod fortsatte de med at bringe skarpladte kritikker helt til lukkedagen og Marx ville hellere lade sig fordrive til Paris end blive truet til stilhed.

 

Det er selvsagt ikke nemt at følge i Marx fodspor. Folk har ikke desto mindre gjort forsøget, og i det forsøg har de bidraget med bunkevis af værktøjer og eksempler på, hvordan man udtænker og udfører god kritik. Desværre er det meste af dette spændende og vigtige arbejde gemt væk i tekster, der både er lange og svære at læse. Med denne serie gør vi arbejdet med at grave guldet frem fra de gamle gemmer tilgængeligt for den gængse læser.

 

Vi håber at kunne dele vores respekt og begejstring for idéerne og indsigterne, som kan findes i den del af socialvidenskaben, kaldet kritisk teori.

 

Kilder: