SYSTEMKRITIKERENS VÆRKTØJSKASSE

Når vi i Systemkritisk Netværk snakker om ‘systemkritik’, sammensætter vi ordene “system”, som refererer til det samfund vi bebor, og “kritik”, som refererer til arbejdet med at belyse problemer, utilstrækkeligheder og uretfærdigheder. Ved at sammensætte disse to ord udtrykker vi, at det, vi gerne vil belyse, er vort samfunds fejl og mangler. Vi tror på, at første skridt mod at skabe gode forandringer i vort samfund er at forstå dets problemer samt at gennemskue, hvordan og hvorfor disse uretfærdigheder bør ændres.

 

Når vi i Systemkritisk Netværk går til dette arbejde, trækker vi på vores baggrund i socialvidenskaben - særligt den del af socialvidenskaben som bruger indsigter fra filosofi, historie og socialvidenskabelige undersøgelser til at gøre os klogere på vort samfunds problemer. Denne afart af socialvidenskaben kaldes kritisk teori.

 

Denne serie af korte artikler er et forsøg på at tage koncepter fra kritisk teori og gøre dem tilgængelige for et bredere publikum, som værktøjer til at forstå dagens Danmark. Hver artikel vil altså fiske en tanke, et begreb eller en analyse op fra kritisk teoris gemmer og forsøge at forklare, hvad det kan hjælpe os med at forstå ved det samfund, vi bor i.