TABET AF SAMFUNDSVISIONER

Vi har mistet evnen til at forestille os en fundamentalt anderledes verden. Den kapitalistiske verdensorden fremstår som naturlov. Det betyder, at alle store visioner for en bedre, mere solidarisk og bæredygtig verden virker urealistiske.

Modet og forsynet til at behandle svære problemer i deres fulde kompleksitet er afgørende for samfundets langsigtede udvikling. Systemkritisk Netværk ønsker et samfund, der har modet og viljen til at bekæmpe sine problemer såvel som overblikket til at tage ansvar for sin og verdens langsigtede udvikling.

Vi arbejder for et anderledes samfund, hvor folk er mindre stressede og mere lige, frie og glade. Det forudsætter modet til at tænke samfundet på nye måder, at sætte sig nye mål og at arbejde mod dem på lang sigt. At løse problemer før de opstår og at skabe fundamentale forbedringer.

Vi skal ikke stå tilbage og trække ærgerligt på skuldrene, når stress bliver en folkesygdom, og livet bliver utrygt. Diskrimination og sexisme skal tages seriøst og behandles som de systemiske problem, de er. Vi arbejder for ambitiøse langsigtede løsninger, der ikke skulker noget ansvar eller lader nogen uretfærdighed stå til. Det kan sagtens lade sig gøre, for den nuværende verdensorden med dens uretfærdigheder er ikke naturgivet, men menneskeskabt.

Systemkritisk Netværk vil understøtte en udvikling, hvor folk bliver bedre i stand til at forestille sig samfundet på en ny måde og arbejde mod de mål.

Refleksioner: Hvad ville et bedre samfund være? Hvordan når vi dertil? Hvad er det for problemer på lang sigt, som vi lige nu ikke tager hånd om, fordi vi har mistet evnen til at tænke verden radikalt anderledes? Hvordan får vi modet til at være visionære tilbage?